[VIDEO] 🐢Thần rùa tiên tri dự đoán Bồ Đào Nha (Portugal) vs Pháp(France) – Euro 2020

[VIDEO] 🐢Thần rùa tiên tri dự đoán Bồ Đào Nha (Portugal) vs Pháp(France) – Euro 2020

Tại vòng chung kết EURO 2021, ‘Thần rùa’ có tên ASMR gâ