Tài năng trẻ MU quên tháo đồng hồ khi thi đấu

Tài năng trẻ MU quên tháo đồng hồ khi thi đấu

Những bức ảnh của phóng viên chứng minh Tuanzebe quên tháo đồng hồ thông minh trước khi vào sân đá t