quang hải treo giò

Quang Hải bị treo giò, HLV Tan Cheng Hoe mừng ra mặt【quang hải treo giò】:Quang Hải nhận đủ thẻ nên k