Su Os Bad: Cristiano Ronald Oi là không thể tin được ngay lập tức Jordan!

Suo Shuai: Ronaldo không thể tin được như Jordan, người giống như một con bò đực!Musto là thời của MJ [Prediksi Bola Akurat Dan Tercaya]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 3 tháng 11: Suo Shuai đã nhiều lần dựa vào “thành công tiếp tục” của Ronaldo.