Pogba có động thái dứt tình MU, cân nhắc Real Madrid và Juventus

Pogba có động thái dứt tình MU, cân nhắc Real Madrid và Juventus

Paul Pogba được cho đã rời khỏi nhóm chat trên WhatsApp của MU sau khi nhận được 2 đề nghị hợp đồng