Mục tiêu đầu tiên của Messi Paris!Phút thứ 74 của Manchester City Messi Bud Classic Pialasport.football

Mục tiêu đầu tiên của Messi Paris!Đối với kết nối cổ điển Messi Mimai Bud Classic của Manchester City [Pialasport.football]: Báo cáo thể thao vào ngày 29 tháng 9: Giờ Bắc Kinh vào ngày 29 tháng 9, nhóm Champions League Saimans City và Paris đang ở trong Gamemessi đã ghi bàn thắng đầu tiên của mình ở Paris.