Rangnick bảo MU học Man City, Mbappe xong Real Madrid

Rangnick bảo MU học Man City, Mbappe xong Real Madrid

Rangnick bảo MU học Man City về mua sắm, Mbappe cam đoan đến Real Madrid, Barca chối ‘đi đêm’ Haalan