Chờ đợi 2920 ngày giành chiến thắng của UEFA Champions League!Milan vẫn sống ở vòng cuối cùng để chết Liverpool Liga Bola 365 Alternatif

Chờ đợi 2920 ngày chiến thắng Champions League!Milan vẫn sống ở vòng cuối cùng của Liverpool [Liga Bola 365 Alternatif]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 25 tháng 11: trong vòng thứ năm của nhóm B ở vòng bảng Champions League, nó đã khóa nhóm 1 trước.Liverpool 2-0 đánh bại Bor