Chủ tịch Kim Jong-un được Bộ trưởng Indonesia sang tận nơi mời dự lễ khai mạc ASIAD 2018

Chủ tịch Kim Jong-un được Bộ trưởng Indonesia sang tận nơi mời dự lễ khai mạc ASIAD 2018

Bộ trưởng bộ phát triển Nhân văn và Văn hóa của Indonesia, Puan Maharani, cùng đoàn tùy tùng đã có