khac che irelia

khac che irelia

Faker đã tìm được một vị tướng có thể khắc chế lại Irelia đường giữa【khac che irelia】:​Trong trận bá