Kết quả CLB Đà Nẵng 0-2 Viettel, V-League 2022: Phút cuối đầy kịch tính

Kết quả CLB Đà Nẵng 0-2 Viettel, V-League 2022: Phút cuối đầy kịch tính

16:34 ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT CLB Đà Nẵng: Thanh Bình; Moreira, Anh Quang, Công Nhật, Vă