Huyền thoại MU khẩu chiến với huyền thoại Liverpool vì Harry Kane

Huyền thoại MU khẩu chiến với huyền thoại Liverpool vì Harry Kane

Mọi chuyện bắt đầu từ việc truyền thông Anh rầm rộ đưa tin Kane không tham gia buổi tập gần nhất của