Nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh bị cách ly khi về nước sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc

Nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh bị cách ly khi về nước sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc

Hoàng Xuân Vinh và người đồng đội đã trở về Hà Nội trong buổi tối 11/3. Kết quả kiểm tra y tế bước đ