HLV Trương Việt Hoàng phẫu thuật khối u thành công

HLV Trương Việt Hoàng phẫu thuật khối u thành công

HLV Trương Việt Hoàng phẫu thuật tại bệnh viện TW Quân đội 108. Hiện tại, ông đã tỉnh táo và có sức