U19 Nutifood nổi cáu, thầy Giôm bất lực vì “tiểu xảo” đúng luật của U19 Nam Định

U19 Nutifood nổi cáu, thầy Giôm bất lực vì “tiểu xảo” đúng luật của U19 Nam Định

Rất may trọng tài đã can thiệp kịp thời để ngăn hai bên không vượt quá giới hạn của một cuộc tranh c