Lộ diện bạn thân mới, chuyên bị Đức Chinh “bắt nạt” tại CLB Đà Nẵng

Lộ diện bạn thân mới, chuyên bị Đức Chinh “bắt nạt” tại CLB Đà Nẵng

Đức Chinh cười sằng sặc khi thấy bạn hoảng hốt đi ra từ nhà tắm Kể từ khi chuyển đến Đà Nẵng, Grace