fernando santos

fernando santos

Fernando Santos: “Đơn giản như bồ cu, khn ngoan như rắn ro”【fernando santos】:Đó chính là cụm từ mà ô