Phạm Đức Huy chảy máu mũi sau va chạm trên không

Phạm Đức Huy chảy máu mũi sau va chạm trên không

Đức Huy chạm bóng trước. Theo quán tính, anh đập mặt vào đầu Doãn Ngọc Tân