Tuyển Việt Nam đá giao hữu với Ấn Độ, Singapore

Tuyển Việt Nam đá giao hữu với Ấn Độ, Singapore

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại ngày 17/9, để chuẩn bị dự giải giao hữu quốc tế gồm ba đội d