Quy luật lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 diễn ra thế nào?

Quy luật lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 diễn ra thế nào?

Chia nhóm hạt giống bốc thăm AFF Cup 2020:Nhóm 1: Việt Nam & Thái Lan Nhóm 2: Malaysia & Myanmar Nhó