74% fan Chelsea muốn “tống khứ” Fabregas

74% fan Chelsea muốn “tống khứ” Fabregas

Một cuộc khảo sát từ website Football Fancast đã cho ra kết quả đáng buồn khi 74% các cổ động viên C