CĐV Man City và Chelsea "đi đường quyền" trên đường phố Madrid

CĐV Man City và Chelsea "đi đường quyền" trên đường phố Madrid

CĐV Chelsea và Man City đã gây ra cuộc ẩu đả trên con phố Madrid khiến cản