ca co chau liem

ca co chau liem

L Quang Lim dự giải cờ vua v địch chu 【ca co chau liem】:Trong các ngày 25-5 đến 6-6, đại kiện tướng