ấy

ấy

“Anh ấy nói rằng anh ấy ghét chơi cho đội tuyển Anh”【ấy】:Một trong những tài năng lớn trong thế hệ v